Zwrot podatku niemieckiego

Zwrot podatku Niemieckie przepisy podatkowe, a także polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ustalają, iż podatki od płac pracowników polskich zatrudnionych w Republice Federalnej Niemiec należy płacić w Niemczech, jeżeli firma zatrudniająca pracowników posiada na terenie Niemiec oddział lub stałe przedstawicielstwo, jak również w wypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika jest dłuższy niż 6 miesięcy. W rezultacie dochody polskich pracowników podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami niemieckimi, co z kolei pozwala im składać w Niemczech roczne zeznanie podatkowe, a tym samym ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec.

Jako że w Niemczech kwota dochodu wolnego od podatku w rozliczeniu rocznym jest wysoka (więcej niż 7000 euro) i dodatkowo pracownikom przysługują liczne odliczenia, m.in.: od dochodu z tytułu posiadania dzieci, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, przejazdów do kraju itp., to w rozliczeniu rocznym niejednokrotnie okazuje się, że zaliczki potrącone z wypłaty pracownika są wyższe niż podatek należny. W związku z tym nadpłata musi zostać zwrócona pracownikowi.

Aby sprawnie i szybko uzyskać zwrot podatku warto skontaktować się z firmą profesjonalnie zajmującą się odzyskiwaniem podatku niemieckiego.