Zbiorniki ziemne

W zależności od warunków geotechnicznych zbiorniki ziemne mogą być napowierzchniowe, częściowo zagłębione, zagłębione.
Możliwość zagłębienia zbiornika określana jest na podstawie wyników badań geologicznych, co ma wpływ na koszt wykonania. Odpowiednie uszczelnienie dobierane jest na podstawie wytycznych zawartych w przepisach oraz wymagań klienta:

* uszczelnienie za pomocą geomembrany PEHD
* geowłókniny jako warstwa ochronna
* geokrata na skarpach np. przy zbiornikach rekreacyjnych, stawach itp.

Przy realizacji zbiornika wykonywane są również inne prace budowlane: punkty zrzutu i czerpania, ogrodzenie, drogi i place, kolektory i podłączenia do istniejących obiektów.
Zalety:
* W porównaniu z innymi technologiami budowy zbiorników niższy koszt jednostkowy,
* Dzięki zastosowaniu drenażu kontrolnego monitoring szczelności laguny.