Świadectwo energetyczne – opisujemy zmiany, błyskawicznie!

W zgodzie z „przesłankami” – Rada Ministrów zobowiąże „twórców” świadectw charakterystyki energetycznej do sporządzania i „wręczenia” świadectwa – oryginału albo kopii – zupełnie nowego budynku tylko wówczas, kiedy ów budynek jest stawiany albo nabywany/najmowany przez nowego właściciela. Nic „nie zablokuje” możliwości przygotowania świadectwa energetycznego budynku (dla całości lub „kawałka”) w oparciu o jego wcześniejszą charakterystykę energetyczną – z pewnością hurtownia elektryczna opracuje ów świadectwa także dla następnych budynków – „wpierając się” o świadectwa zrealizowane dla budynku pierwszego – pod warunkiem, iż w budynkach wykorzystane zostały „pokrewne” rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, użytkowe oraz instalacyjne. Warto dodać, że powyższa reguła „odnajdzie zastosowanie” również w przypadku „konstruowania” świadectw charakterystyki energetycznej lokali- w następstwie tego „na bazie” świadectwa energetycznego wydanego dla pierwszego lokalu – wydane zostaną następne (Jeśli lokale/mieszkanie będą „wyposażone” w zbliżone „właściwości”). Głównym celem ów „metamorfozy” jest zdobycie znacznych oszczędności w budownictwie – statystyki wskazują na to, iż jest to jedna z najintensywniej „zużywających” energię gałęzi gospodarki – Konsekwencją przemian stanie się m.in. mniejszy pobór energii, ochrona środowiska, jak i postęp innowacyjnych technologii stosowanych w budownictwie.