Metoda psychoterapii w padaczce

Coraz częściej okazuje się, że psychoterapia dziecka może być pomocna również w wypadku padaczki. Działania psychoterapeutyczne uczą postępowania z wtórnymi zaburzeniami emocjonalnymi, jak również pomagają dziecku pogodzić się ze swoim upośledzeniem.

Nawet jeśli w chwili obecnej dziecko nie potrzebuje jeszcze serii wywiadów psychoterapeutycznych, należy zawsze pamiętać o jego odczuciach związanych z jego upośledzeniem lub ograniczeniami. Kwestię ta poruszono w czasie ostatniego zjazdu psychoterapeutycznego. Miejscem spotkania psychoterapeutów z całej Europy, była Warszawa. Ustalono, że bardzo wielu wtórnych zaburzeń emocjonalnych można by uniknąć, gdyby w czasie właściwym dla wieku dziecka i jego inteligencji, omówiono z nim dokładnie chorobę, jej implikacje i leczenie.

Bardzo szkodliwe okazały się być rozmowy innych dorosłych z rodzicami, prowadzone w obecności dziecka, zwłaszcza wtedy, gdy ich treść jest ukryta w sformułowaniach, które dziecko nie w pełni rozumie i których treść może przeinaczać. Psychoterapia to przede wszystkim otwartość i zrozumienie, poprzez budowanie poczucia bezpieczeństwa może przynieść korzystne efekty w leczeniu padaczki.

2 thoughts on “Metoda psychoterapii w padaczce

  1. […] okropne zarówno dla nich jak i dla osób najbliższych, które nie wiedzą jak pomóc, co zrobić. Psychoterapia może pomóc, gdyż prowadzona jest przez osoby, które są w tym celu wykształcone i mają bardzo […]

  2. […] okropne zarówno dla nich jak i dla osób najbliższych, które nie wiedzą jak pomóc, co zrobić. Psychoterapia może pomóc, gdyż prowadzona jest przez osoby, które są w tym celu wykształcone i mają bardzo […]

Dodaj komentarz