Pozyskiwanie dotacji, fundusze UE, dofinansowanie z unii.

Polska w latach 2004-2006 dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej, miała do wykorzystania ponad 12 mld euro z unijnej pomocy strukturalnej.
Szacuje się jednak, że największy wpływ środków unijnych, nastąpi w bieżących latach tj. 2007 – 2013. UE che przeznaczyć na dofinansowania ok. 80 mld euro.
Środki te mogą być przeznaczone na wspieranie regionalnych inwestycji, budowę infrastruktury, ale przede wszystkim na wsparcie projektów realizowanych w prywatnym sektorze przedsiębiorstw.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w doradztwie zakresie uzyskiwania dotacji z funduszy unijnych.
Naszą misja jest zrozumienie potrzeb Klienta oraz spełnienie jego oczekiwań pokładanych w inwestycję, dla której ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Opracowujemy wnioski, biznesplany i inne dokumenty wymagane w trakcie procesu ubiegana się o dotacje unijne.
Nasze usługi charakteryzuje duży profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta i wysoka skuteczność działania, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnych cen.

Dodaj komentarz