Odzież reklamowa odzieżą korporacyjną

Fakt iż pracując w korporacji obowiązuje nas specjalny dress code, nie jest niczym zaskakującym. Jest to niestety cena, jaką zapłacić trzeba za możliwość pracy w międzynarodowym środowisku z wieloma możliwościami rozwoju. Jednak korporacja – zwłaszcza produkcyjna – to nie tylko pracownicy biurowi, ale również zwykli robotnicy pracujący przy taśmie produkcyjnej. Najmniej doceniana, a jednak najważniejsza część firmy, bez części produkcyjnej, niemożliwe jest bowiem jakiekolwiek działanie firmy. Odzież reklamowa jest również wykorzystywana na potrzeby pracowników produkcyjnych. Firmowa odzież robocza po pierwsze odciąża budżet pracowników z konieczności zaopatrywania się w nią we własnym zakresie, buduje kulturę organizacyjną firmy, wszyscy pracownicy w takich samych ubraniach czują się bardziej zidentyfikowani z korporacją i mocniej czują współodpowiedzialność za sukces firmy oraz swój wkład w budowanie jej siły. Z drugiej strony, konieczność zatracenia swojego indywidualizmu wyrażanego również poprzez ubiór sprawia, że pracownicy czują się trybikami w wielkiej machina korporacji. Odzież reklamowa, traktowana jako odzież korporacyjna ma więc swoje mocne i słabe strony.