Obudowa dachu stromego a ekologia

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym niekonwencjonalnym wykorzystaniu połaci dachowej – o „zielonym dachu”. Wprawdzie progiem jego zastosowania jest granica maksimum 30°C nachylenia, lecz sama idea sprawdzona w dachu płaskim warta jest propagowania.

Każdy obiekt w większym lub mniejszym stopniu negatywnie ingeruje w środowisko naturalne. W ostatnich latach podejmuje się próby zminimalizowania tego wpływu. Znaczącą rolę odgrywa tutaj budownictwo energooszczędne. Energodomy to możliwość ograniczenia zużycia energii na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim w eksploatacji. Obudowa dachu stromego odgrywa w tym decydującą rolę. Przez dachy „ucieka”, w zależności od wysokości budynku, do 50 % ciepła. Dobrze izolowany dach, termicznie i wiatrowo, to „zielona zasada” budowania. Powoduje ona zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 i SO2 do środowiska.

Temu celowi służy również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w transferze których rola dachu jest bezsporna. Wspomniane wcześniej „zielone dachy”, oprócz zalet energooszczędnych, zwiększają produkcję tlenu i absorbują CO2. W specyficznych warunkach technologicznych (uciążliwej dla otoczenia produkcji), dach przejmuje część roli ochronnej, podobnie jak inne przegrody zewnętrzne. Może stanowić ekran akustyczny dla „głośnej” technologii.

 

Dodaj komentarz