Nieruchomości w Konstancinie. Dobre perspektywy

Po kilku latach boomu i wielu nowych inwestycji na rynku nieruchomości, widać delikatną tendencję spadkową w zakresie nowych inwestycji. Analitycy przewidują że ceny mieszkań spadną, a deweloperzy często nie mają wykupionych wszystkich mieszkań, nawet w momencie kiedy budynek jest już w stanie surowym. Z tego powodu zaczynają chętniej inwestować na rynku biznesowym niż detalicznym. Ten trend nie dotyczy jednak Konstancina, którego budowlane tempo rozwoju nie spada.

Nieruchomości w Konstancinie mają niezwykle korzystne perspektywy rozwoju. Wiedzą o tym zarówno budujący apartamentowce deweloperzy, jak i pojedynczy inwestorzy wykupujący działki pod zabudowę wolnostojącą. Perspektywy te wynikają z kilku aspektów. Przede wszystkim Konstancin ma szanse na włączenie w granice administracyjne Warszawy, po drugie, rozwija się infrastruktura mająca zapewnić jeszcze lepsze połączenie Konstancina z Warszawą, po trzecie zaś, w Konstancinie nie buduje się dużych osiedli wielorodzinnych a jedynie zabudowę apartamentową.

To powoduje że nieruchomości w Konstancinie mogą utrzymywać wysoką cenę, miasteczko nie stanie się bowiem nigdy gęsto zaludnionymi przedmieściami Warszawy, a ewentualnie pozostanie elegancką dzielnicą willową z własną całościową infrastrukturą.