Dotacje z urzędu pracy

Osoby bezrobotne, które chciałby prowadzić własną działalność gospodarczą mogą skorzystać ze specjalnych dotacji oferowanych przez państwo. Wiąże się to jednak ze spełnieniem kilku warunków. Osoby takie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy (mogą studiować zaocznie, ale dziennie już nie).

W przeciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację nie mogły: po pierwsze – bez podania uzasadnionej przyczyny odmówić propozycji zatrudnienia czy odbycia stażu, po drugie – figurować ewidencji działalności gospodarczej. Co więcej, na przestrzeni 5 lat przed wnioskowaniem o finansową pomoc potencjalni beneficjenci rządowego programu nie mogli korzystać z jakichkolwiek środków pochodzących z funduszy publicznych (między innymi z Funduszu Pracy).

Wniosek o dotację może być złożony już po miesiącu od zarejestrowania się w urzędzie pracy, nie mniej jednak dość często mile widziany jest dłuższy staż w tych instytucjach (na przykład 3-miesięczny). Bardzo ważne jest to, aby formularz został wypełniony w prawidłowy sposób.