Dotacje unijne na projekty internetowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie rozdysponowywała dotacje unijne m.in. na informatyzację firm. Opublikowana w ostatnim czasie końcowa część uszczegółowienia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wskazuje, że na ten cel przeznaczono prawie 800 mln euro. Wsparcie będzie można uzyskać m.in. na projekty dotyczące wdrażania w małych firmach usług elektronicznych. Program przewiduje dotowanie dwóch rodzajów projektów:

  • Dtacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw na zakup usług, sprzętu i oprogramowania, które pozwoli zaoferować im swoje usługi lub produkty w internecie. Duże szanse na utrzymanie dofinansowania będą miały e-sklepy. Maksymalnie na ten cel firmy mogą dostać 200 tys. zł, a Unia refunduje 85 proc. wartości projektu
  • Dtacje dla grup przedsiębiorstw (minimum trzech), które chcą utworzyć wspólne przedsięwzięcie w internecie. Chodzi o projekty typu budowa elektronicznych systemów zakupów oraz raportowania dla firmy i jej podwykonawców. Minimalna wartość dotacji to 100 tys. zł.

Według wstępnych informacji, nabór wniosków do powyższych działań rozpocznie się w marcu 2008 roku.Oprócz dotacji na informatyzację, firmy będą mogły otrzymać wsparcie na szkolenia pracowników, inwestycje w majątek produkcyjny, czy udział w targach zagranicznych.

Dodaj komentarz