Diagnoza psychologiczna

Zanim psycholog zdoła, w ramach terapii lub konsultacji, rozwiązać określony problem swojego pacjenta musi zdobyć o nim pewną wiedzę, inaczej mówiąc musi przeprowadzić diagnozę.

W zależności od rodzaju zadawanych pytań psychologowie uzyskują między innymi wiedzę o poziomie inteligencji swego klienta, o jego stanie emocjonalnym, czy też o przejawianych przez niego zdolnościach koncentracji. Te i inne dane psycholog Warszawa zdobywa najczęściej na drodze obserwacji. Wielkie znaczenie ma przy tym, czy obserwacje te dokonywane są w warunkach naturalnych, w ramach wywiadu, lub rozmowy, czy też przeprowadzane są w „standarowych” warunkach testowych.

Niewątpliwie łatwiej jest poznać kogoś, gdy ma się możliwość obserwacji jego osoby w jego codziennych, naturalnych warunkach życia. Należy przy tym jednak podkreślić, że ludzie gdy tylko spostrzegą, że są obserwowani natychmiast zmieniają swoje zachowanie. Chcąc zatem zdiagnozować klienta wykorzystując do tego obserwację w warunkach naturalnych psycholog Warszawa musiałby zrobić to bardzo dyskretnie. Jeśli do wskazanych powyżej trudności dodamy jeszcze i tą, że takie obserwacje wymagają ogromnego nakładu czasu, przestaje dziwić fakt, że najczęściej odbywają się one w zaciszu gabinetu.